EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
„Dūdalniekiem” apaļa jubileja
33631

   04.03.2013

„Dūdalnieki” ir Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa, kas darbību uzsāka 1983. gadā, kad Jānis Vilipsons, Arnolds Dāle un Raimonds Dāle nolēma iedziļināties latviešu tautas mūzikā.

Arnolds un Raimonds, abi bez formālas muzikālās izglītības, bet ar lielu sajūsmu un darbošanās degsmi, ķērās pie notīm. Savukārt Arnolds, izlasījis Labieša 36. numurā rakstu par īpatnējiem latviešu mūzikas instrumentiem, ķērās pie dažu rīku darināšanas. Pirmās no viena koka stumbra gabala izgreba bungas, tām pēc ilgas cīņas ar smirdošiem cūku pūšļiem sekoja dūdas. Tajā laikā arī Vilipsonu Jānis sāka kviecināt pašdarinātas somu dūkas, kas bija tapušas uz latviešu somu dūku pamatiem ar īru izcelsmes somu dūku speciālista techniskajiem padomiem. Vēl joprojām „Dūdalniekos” skan divas vijoles, trīs stabules, taures, vienstīdzis, dūdas un ir pat sešas kokles! Vēl ērmoņikas, vargans, somu dūkas, leijerkaste, baubēns, bungas. Daždažādi sitamie skaņu rīki, kociņi, robu dēlis, zvārguļi, sietiņš un trideksnis.

Kopas pastāvēšanas laikā ir notikušas daudzas pārmaiņas. Latvija bija okupēta valsts, un toreiz bija grūti iedomāties, ka 30 gadus vēlāk tā atkal būs brīva un „Dūdalnieki” vēl dziedās un spēlēs. Citas maiņas saistās galvenokārt ar dalībnieku skaitu. Studenti aizbraukuši uz citām malām studēt. Daži dalībnieki aizgājuši pensijā, citi aizsaulē, daži pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Pretējā virzienā - no Latvijas uz Angliju - brauc gan studēt, gan strādāt. „Dūdalnieki” vienmēr ir priecīgi uzņemt viņus savā pulkā. Pirmā dalībniece no Latvijas pie mums sāka dziedāt pēc Baltica ’91, un daudzi ir sekojuši Dacei. Tagad mazliet vairāk nekā puse dalībnieku ir pēdējā laikā no Latvijas iebraukušie.

Gandrīz katru gadu sastāvs mainās, reti iznāk dziedāt ar to pašu sastāvu divas reizes. Mainās arī instrumentālisti un līdz ar to dziesmu izvēle. Laika gaitā ir nākuši un gājuši dziedātāji un spēlētāji. Sastāvs mainījies no trim līdz 22 dalībniekiem. Tomēr kopas darbība ir virzījusies uz priekšu. Šobrīd katru nedēļu sanāk ap 15 dalībnieku, kuŗi ir iemācījušies jaunas dziesmas un savu zīmogu atstājuši uz „Dūdalnieku” stilu.

„Dūdalnieku”, viņu vecāku un vecvecāku dažādās izcelsmes vietas Latvijā vērš uzmanību uz dažādu novadu dziesmu mācīšanos, tā ļaujot pārstāvēt visu Latviju. Dziedot mūzikas materiālos pierakstītas izloksnēs un spēlējot dažādus tautas mūzikas rīkus, „Dūdalnieki” piemin, cik vien tas svešā zemē iespējams, latviskos gadalaikus, svētkus un mūža godus. Šogad ir iecerēts svinēt Meteni, Lieldienas, Ūsiņus, Jāņus, Miķeļus, Mārtiņus un Ziemassvētkus, pieminēt Veļu vakaru.

Jubilejas gadā atskatāmies uz savu vēsturi un dziesmu repertuāru. Sen nedziedātas un nespēlētas dziesmas tiek godā celtas. Šīs dziesmas dziedam un spēlējam ar jaunu iedvesmu un pārliecību. Jaunie dalībnieki ar katru gadu uzšķeļ kādu dzirksteli. „Dūdalnieki” dziedājuši un spēlējuši daudzviet Lielbritanijā un Eiropā – kur tik vien esam aicināti. Uzstāšanās latviešu sarīkojumos un citu tautu festivālos, piedalīšanās folkloras festivālā Baltica Latvijā dod garīgu spēku darbu turpināt. Pirmais brauciens uz festivālu Baltica 1991. gadā bija ļoti emocionāls un deva ierosmi turpmākai darbībai. Sekoja vēl seši braucieni, pēdējais 2012. gadā.  Esam draudzējušies ar daudzām kopām, un ar katru festivāla apmeklējumu rodas jauni draugi. Šogad paredzēts brauciens uz Franciju, kur dziedāsim un spēlēsim kopā  ar Terre Baugeoise. Ar šo franču kopu mēs iepazināmies Balticas laikā Latvijā. Brauksim uz Božu (Bauge) pie viņiem ciemos, un būs kopīgs koncerts Šinonā (Chinon), kur arī ir iecerēts, ka piedalīsies Šinonas vecākās paaudzes folkloras deju kopa.

2013. gadā paredzēti vairāki koncertu braucieni Britu salās. Katrus piecus gadus nosvinam ar īpašiem koncertiem vai nu Bradfordā, vai  „Straumēnos”. Tā kā esam diezgan aizņemti, savai 30 gadu darbības atcerei īpašu koncertu nerīkosim. Esam nolēmuši nosaukt 2013. gadu par mūsu jubilejas gadu. Tur, kur dziedāsim un spēlēsim, būs daļa no mūsu 30 gadu jubilejas svinībām. Ceram jūs tur satikt!

„Dūdalnieki”

 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA