EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Daugavas Vanagi Vācijā joprojām lido lepni
105640

Ieva Freinberga    02.04.2019

 

 

Bērzainē zied magnolijas un ķirši, skaņi dzied putni un saules pielietais gaiss smaržo pēc pavasaŗa. Tas ir laiks, kad ik gadu te, DV Vācijā īpašumā Bērzainē, sanāk nodaļu delegāti ar biedriem un viesiem, lai kopīgi spriestu par pagājušajā gadā paveikto un nākotnes darbu.

 

Dažu gadu laikā Bērzaine ir patiesi uzplauksi. Savulaik šis nams tika iegādāts divu iemeslu dēļ: lai kara nopostītajā Vācijā tautiešiem, kas te bija palikuši, dotu pajumti, bet tikpat svarīgi – lai attīstītu latviešu valodu un kultūru. Iegādājoties Bērzaini, viens no šī projekta virzītājiem, Daugavas Vanagu dibinātājs un pirmais priekšnieks Vilis Janums teica: “Dēli, kad Latvija būs brīva, latvieši brauks uz Eiropu un nakšņos Bērzainē.” 

 

Un nu šis vēlējums ir piepildīts – Bērzaine ir tapusi par īstu latviešu Viduseiropas kultūras centru, kas darbojas ne tikai Vācijā, bet sasniedz arī Franciju, Šveici u.c. Te svin Latvijas valsts un gadskārtu svētkus, te rēgulāri notiek latviešu koncerti un semināri. Un svarīgi, ka Bērzaine ir arī latviešu viesu nams Eiropā. Tas piedzīvojis kapitālu remontu un nu veiksmīgi saimnieko. 

 

30. martā DV Vācijā delegātu gadskārtējo kopsapulci ar svētbrīdi ievadīja prāvests Klāvs Bērziņš, tika uzvilkts Latvijas karogs, nodziedāta himna un pieminēti mirušie biedri.

 

Tā kā līdzšinējais DV Vācijā valdes priekšsēža vietnieks Mārtiņš Bērziņš savu kandidatūru šim amatam vairs neizvirzīja, tad, lai darbu nodotu jaunajai paaudzei, šajā amatā vienbalsīgi ievēlēja Kristapu Grasi.

 

DV Vācijā vēlreiz pārbaudīja savus mērķus un darbības prioritātes, kur viens no svarīgākajiem, protams, ir tautas mīlestības un pašapziņas celšana, pilsoniskās atbildības, kā arī latviešu izglītības un kultūras veicināšana, jo latvietība ir globāla – tautietis, liels vai mazs, ar visu sirdi tāpat ir latvietis, kaut gan visu mūžu ir nodzīvojis, piemēram, Vācijā.

 

Tāpēc DV Vācijā ir svarīgi turpināt savu pienākumu – veidot un saglabāt latvisko identitāti, ar reālu darbu atbalstīt latviešu sarīkojumus visdažādākajos līmeņos – sākot ar latviešu skolām, kultūras sarīkojumiem un tradiciju kopšanu, un beidzot ar pilsonisku aktīvitāšu veicināšanu, piemēram, pirmo reizi Bērzainē izveidojot vēlēšanu iecirkni Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās. 

 

Bērzaine pelnīti lepojas ar aizvadā gada sarīkojumiem – 2018. gadā viens no lielākajiem bija pirmais Viduseiropas 3x3 Vācijā. Tāpat – kultūras ministres Daces Melbārdes viesošanās Bērzainē; tikšanās ar jauno Freiburgas pilsētas galvu Mārtiņu Hornu, kā arī Freiburgas-Strasburgas-Bāzeles ģimeņu koŗa „Trejzemīte” koncerti. Aizvadītajā gadā kā svētku dalībnieki vai viesi te pabijuši 2000 latvieši.

 

Savukārt nākamajā gadā līdz ar koncertiem, gadskārtu svinībām un valsts svētkiem Bērzainē notiks arī Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Vācijā sinode, kuŗā piedalīsies arī LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvica. Tāpat notiks Latvijas ģimenes ārstu asociācijas konference; Eiropas Vasaras skola; Jauno līdeŗu skola; Eiropas latviešu apvienības gadskārtējā kopsapulce; kā arī otrā Viduseiropas 3x3 nometne. Pēdējos gados Bērzaine ar vācu sabiedrību strādā kā neformāla Latvijas vēstniecība. Prieks par to, ka tā ir kļuvusi par latviešu tautas spēka avotu latviešiem visā pasaulē.

 

Viena no DV Vācijā prioritātēm ir informācijas un komunikācijas darbs – www.latviesi.com. Šis diasporas medijs ir platforma ar notikumu kalendāru un jaunumiem no latviešu kopienām Vācijā, Eiropā un pasaulē. Tāpēc DV Vācijā turpina aktīvi strādāt pie vienotas šī medija redakcijas. www.latviesi.com pagājušajā gadā uzvarēja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes rīkotajā konkursā par diasporas raidījumu veidošanu, kā rezultātā par šo tematiku tika izveidoti 14 raidījumi. Tas bija sākums Latvieši.com TV izveidē, un darbs pie tā turpinās.

 

Vēl cita DV Vācijā prioritāte ir Skaņākalna Institūta (Latvijā) darbība latviešu valodas, izglītības un kultūras veicināšanā latviešiem pasaulē, kā arī atbalsts Latviešu kultūras centram Ģendertos, Skaņkalnes pagastā, kur kopt un pilnīgot latviešu tradīcijas, gadskārtas un godus. DV Vācijā delegāti apstiprināja, ka uzņemsies atbildību par Austra Graša aptuveni 22 000 eksemplāru lielās trimdas grāmatu bibliotēkas nākotnes nodrošināšanu.

 

Lai veicinātu DV Vācijā mērķu īstenošanu, tika pārrunāta arī sadarbība ar citām organizācijām un latviešu kopienām Vācijā, Eiropā un pasaulē – Eiropas latviešu apvienību, Pasaules Brīvo latviešu apvienību, Latvijas valsts pārvaldes iestādēm: LR Ārlietu ministriju, LR vēstniecību Berlīnē, LR pārstāvniecību Eiropas padomē Strasburgā u.c., ar organizācijām un iestādēm Vācijā: Bürgerverein Zähringen (Freiburgas pilsētas daļas pilsoņu biedrība); Badkrocingenas pilsētu – Zentas Mauriņas piemiņai un Schweizerisch Baltisches Komitee (Šveices baltiešu biedrība). 

 

Pēc gandrīz divu dienu aktīvām diskusijām delegātus, biedrus un viesus ar dziesmām sveica Freiburgas-Strasbūras-Bāzeles ģimeņu koŗa „Trejzemīte” un Bērzaines latviešu skolas apvienotais ansamblis. Un 31. martā kopsapulci noslēdza ar dievkalpojumu, kuŗu vadīja prāvests Klāvs Bērziņš, ievadot amatā arī jauno Bērzaines draudzes mācītāju Rolandu Eimani. Dievkalpojumā piedalījās arī archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.

 

Pēc garīgās pasaules kopšanas dievkalpojumā dažas minūtes vēlāk jaunais mācītājs Bērzaines pļavā rādīja, kā veselīgi kopt arī fizisko ķermeni, kā ar vienkāršiem paņēmieniem uzlabot fizisko veselību, kur visi klātesošie ar lielu sajūsmu piedalījās.

 

Daugavas Vanagiem Vācijā vēl ir daudz darba. Bet kopā ar draugiem un domubiedriem viss ir paveicams.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA