EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Ar Amerikas latviešu atbalstu iedzīvinātā vēsture
131789
Foto: Aivars Reinholds

   01.04.2024

 

 

28. marta pēcpusdienā Okupācijas mūzejā tikās kupls literatūras draugu pulks, lai atvērtu jaunu grāmatu – vēstures liecību par okupācijas varas nodarījumiem latviešu tautai.

Aktieris Kaspars Pūce savā jaunajā grāmatā “Spītnieks no Gaiziņa pakājes” izstāsta sava tēva, kino un teātŗa režisora Voldemāra Pūces (1906-1981) dzīvi. Vēstījums izklāstīts divās dimensijās. Pirmajā izsekots Vidzemes zēna mākslas alkām un ceļam līdz profesionālajai mākslai, otrajā – tēloti pārbaudījumi un pieredzējumi izsūtījuma gados Vorkutā.

 

Ar daudziem spilgtiem talantiem apveltītais mākslinieks bijis arī lielisks zīmētājs, veidojis skulptūras, savā sarežģītajā dzīves gaitā pratis arvien rast izeju šķietami bezcerīgos apstākļos, liekot lietā savas mākslinieka dotības.

 

Voldemāram un Dailei Pūcēm ir trīs bērni, visi kļuvuši par nozīmīgām figūrām Latvijas kultūras dzīvē. 

 

Šī ir Kaspara Pūces otrā grāmata par latviešu dzīvi Sibirijā. 2014. gadā apgādā Laika Grāmata klajā nāca viņa pirmais darbs “Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā”, kas drīz vien kļuva par bibliografisku retumu. Šogad klajā nācis tās atkārtotais izdevums. Šīs un Kaspara jaunās grāmatas klajā nākšanu atbalstījis Okupācijas mūzeja fonds Amerikā (OMFA). Ar Fonda atbalstu klajā nākuši arī Ulža Ģērmaņa “Latviešu tautas piedzīvojumi” latviešu un angļu valodā.

 

Grāmatas izdevēji un Okupācijas mūzeja saime no sirds pateicas OMFA par nerimstošo atbalstu demokratisko vērtību iedzīvināšanā, kopīgās atmiņas saglabāšanā un sabiedrības izglītošanā Latvijā.

 

 


 

Atpakaļ