EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Aicinu atgriezties Latvijā un pieteikties "Iespējamā misijā!"
81723

Aija Brikše    17.10.2017

 

 

Jau desmit gadus IM sniedz iespēju jauniešiem pēc augst­skolas absolvēšanas darīt jēg­pilnu un interesantu darbu, divus gadus strādājot Latvijas skolās par skolotājiem, kā arī pilnveidot un attīstīt savas  pra­s­mes IM mācību programmā.

 

Ik gadu programmā tiek uz­­ņemti dalībnieki, kuŗi augstāko izglītību vai darba pieredzi ie­­guvuši ārvalstīs un kuŗi izvē­lē­jušies IM par savu nākamo darba un profesionālās pilnveides ceļu. Pēdējos gados, lai uzsāktu dalību IM, uz Latviju pārcēlušies arī vairāki Amerikas latvieši, kuŗi iepriekš nav dzīvojuši Latvijā, bet redzējuši IM kā iespēju atgriezties pie savām saknēm. (Šogad viņu vidū ir Daira Moruse, par ko stāstījām Laika 38. numurā.) 

 

“Katru gadu ar prieku pro­- g­rammā uzņemam tos, kas ie­­gu­vuši starptautisku pieredzi un var to nodot tālāk bērniem Lat­vijas skolās. IM ir iespēja atgriezties Latvijā un darīt valstij nozī­mīgu darbu. Atzīmējot IM desmitgadi, vēlamies uzsvērt, ka la­­­ba skolotāja paveiktais darbs saņem īstu un patiesu bērnu atzinību  un aicinām sabiedrību novērtēt skolotājus vairāk,” uzskata IM direktors Kārlis Andersons.

 

“Man ir pārliecība, ka būt par skolotāju ir viena no nozī­mī­gā­kajām un prestižākajām lietām, ko cilvēks var darīt. Laba sko­lo­tāja iemācītās prasmes, attiek­smes un vērtības bērni pavairo tūkstoškārt, izaugot pārliecībā, ka nav nesasniedzamu virsotņu. La­­bu skolotāju parasti atceras un ciena visu mūžu, to nevar no­­vērtēt par zemu!” uzsver kvantu fiziķis, asoc. prof. Vjačeslavs Kaš­čejevs. 

 

IM dalībnieki divus gadus strādā Latvijas skolās par pilna laika skolotājiem un māca savai augstākajai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus. Līdztekus darbam skolā dalībnieki inten­sīvi mācās, lai pilnveidotu pe­­dagoģijas zināšanas un vadības prasmes, kā arī saņem profe­sionālu atbalstu. Pēc programmas absolvēšanas dalībnieki ie­­gūst tiesības turpināt darbu skolā.

 

Pieteikties IM var pēdējo kursu studenti un absolventi, aizpildot pieteikšanās anketu. Vairāk informācijas par no­­sacījumiem, atlases procesu un pieteikuma anketu atra­dīsiet:  

h­ttp:­//www.iespejama­misi­ja.lv  


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA