EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Aicinām piedalīties Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam pirmās redakcijas apspriešanā
108546

Guntis Rozenbergs    22.10.2019

 

 

Lai kopīgi izraudzītos Latvijas turpmāko attīstības ceļu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai apspriešanai izziņo Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju un aicina izteikt viedokli par to.

 

NAP2027 pirmo redakciju 26. septembrī atbalstīja Nacionālās attīstības padome un nolēma to nodot publiskajai apspriešanai, kura norisinās no 7. oktobra līdz 8. novembrim.

 

PKC vadītājs Pēteris Vilks uzsver: “Nacionālais attīstības plāns ir kā ceļa karte ar kompasu reformu virzieniem un investīcijām attīstības šķēršļu novēršanai. Cik precīzu un pārdomātu to kopīgi izveidosim, tik atbilstoši attīstībai pieejamo finansējumu nākamajos septiņos gados investēsim. Īstenojot Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027. gadam izvirzītos mērķus un uzdevumus, es redzu, ka Latvijas izaugsmes ceļš sekmēs ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos. Aicinu ikvienu piedalīties NAP2027 veidošanā, izsakot viedokli par sagatavoto plāna pirmo redakciju!

 

NAP2027 pirmajā redakcijā ir teikts, ka “ikviens no mums ir Latvija. Mainoties valstij, maināmies arī mēs, un, mainoties mums, mainās valsts. Ikviens no mums var ietekmēt to, kāda būs mūsu zeme un tauta 2027. un turpmākajos gados.”

 

Aicinām ikvienu sabiedrības pārstāvi, iestādi vai organizāciju izteikt priekšlikumus par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam pirmo redakciju – par to kopumā vai atsevišķām tā sadaļām - stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm, rīcības virzieniem un tajos veicamajiem uzdevumiem. To varat izdarīt:

• interaktīvi sniegt viedokli sabiedriskās apspriešanas rīkā - www.pkc.gov.lv/nap2027;

• rakstīt uz NAP2027 e-pastu NAP2027@pkc.mk.gov.lv vai Pārresoru koordinācijas centram uz e-pastu pkc@pkc.mk.gov.lv

• sūtīt priekšlikumus pa pastu uz adresi: Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520.

 

Ar Latvijas nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam pirmo redakciju var iepazīties PKC mājās lapā www.pkc.gov.lv/nap2027. Ja nav pieejams internets, pēc NAP2027 pirmās redakcijas izdrukas var vērsties klātienē – PKC, iepriekš zvanot pa tālruni 67082813.

 

PKC jau aktīvi piedalās un turpinās piedalīties diskusijās un apspriedēs par NAP2027 pirmās redakcijas saturu, ko organizē lēmējvaras un izpildvaras iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri un citi.

 

Aicinām Jūs informēt savas mērķauditorijas par iespēju izteikt viedokli par NAP2027 pirmo redakciju un dalīties ar saiti uz publiskās apspriešanas interneta vietu PKC mājaslapā www.pkc.gov.lv/nap2027, informēt par viedokļa izteikšanas iespējām, kā arī atbalstīt apspriešanas norisi, izvietojot savā mājaslapā un sociālajos tīklos mūsu piedāvātos banerus! 

 

Vienlaikus ar NAP2027 pirmās redakcijas publisko apspriešanu tiks veikts plāna stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). Tiem sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlēsies gūt ieskatu NAP2027 pirmajā redakcijā un SIVN novērtējumā klātienē, būs iespēja to izdarīt, piedaloties sabiedriskajā apspriedē, kura notiks 2019. gada 7. novembrī.

 

Publiskajā apspriešanā saņemtie atzinumi, viedokļi, priekšlikumi un iebildumi tiks rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 gala redakciju, kā arī PKC mājaslapā būs iespēja iepazīties ar kopsavilkumu par izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem. NAP2027 gala redakcija tiks iesniegta izskatīšanai Nacionālās attīstības padomē, Ministru kabinetā, un - apstiprināšanai Saeimā.

 

NAP2027 pirmā redakcija PKC vadībā ir sagatavota ar plašu sabiedrības līdzdalību, iesaistoties nozaru pārstāvjiem, ekspertiem, zinātniekiem, sabiedrisko organizāciju, valsts pārvaldes un pašvaldību pārstāvjiem, uzņēmējiem un politiķiem.

 

Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija2030) rīcības plāns un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karte septiņu gadu garumā.

 

Papildu informācija:

tālr.: 67082813, 29250467

e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv

mājaslapa: www.pkc.gov.lv 

twitter: @LVnakotne

FB: LVnākotne

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (1)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA