EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Aicina iesūtīt 2014. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena pieteikumus
50594

   13.01.2015

 

Rīgas Latviešu biedrības latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un LZA Terminoloģijas komisiju jau divpadsmito reizi izsludina akciju “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.


Akcijas pamatā ir aptauja trijās katēgorijās; ikviens ir aicināts iesūtīt savus pieteikumus – latviešu valodā iederīgus, skanīgus, trāpīgus vārdus, latviešu valodā nevēlamus vārdus, kā arī gada spārnotā teiciena kandidātus. 


Iepriekšējos gados aptaujas rīkotājus sevišķi iepriecinājuši vairāki respondenti, kuŗi katrs spējuši iesūtīt vairāk nekā desmit labi pamatotu piedāvājumu. Katru gadu tiek saņemts aptuveni pustūkstotis ierosinājumu. 


Akcijai sūtāmie vārdi var būt no visdažādākajām valodas lietošanas jomām – no terminoloģijas, preses un publiskām runām, techniskiem dokumentiem, jaunākajiem literārajiem darbiem, uzrakstiem, dažādu izstrādājumu nosaukumiem, bērnu un jauniešu valodas, zinātnieku, iestāžu, uzņēmumu, mākslinieku, polītiķu un jebkuŗas citas profesijas leksikas. Tie var būt gan jaunvārdi, gan atkal aktuālizējušies senāki vārdi, gan arī it kā parasti vārdi, kas tieši pēdējā gadā daudz plašāk lietoti kādā īpaši noderīgā, jauna jēdziena apzīmēšanai piemērotā un latviskā veidā vai aizstājuši nevēlamus svešvārdus vai barbarismus. 


Akcijas mērķis ir veicināt visplašākās sabiedrības un visu paaudžu interesi un diskusijas par valodas kultūru un to, kā jaunumi mūsu dzīvē mijiedarbojas ar jaunām izteiksmes iespējām mūsu valodā. 

 


Aptaujā ir trīs katēgorijas:


GADA VĀRDS ir spilgtākais un trāpīgākais pēc latviešu valodas likumībām veidotais vārds, kas pirmo reizi izskanējis, kļuvis populārs vai populāritāti atguvis 2014. gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas lietots ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi.

 

GADA NEVĀRDS — visnejēdzīgāk darinātais vai visnevajadzīgāk no citas valodas aizgūtais vārds, kas parādījies vai manāmi izplatījies 2014. gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas šajā gadā plaši lietots ar visneiederīgāk vai visnevajadzīgāk sagrozītu nozīmi (piemēram, pēc citu valodu parauga).

 

GADA SPĀRNOTAIS TEICIENS — spilgtākais vai dīvainākais teiciens, kas īpaši bieži lietots vai sevišķi pamanīts 2014. gadā.


Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv vai pa parasto pastu:

RLB Latviešu valodas attīstības kopai,

Merķeļa ielā 13,

Rīgā, LV-1050. 


Pieteikumos jāietveŗ informācija, kur vārds vai teiciens dzirdēts, kādā publikācijā tas lasīts un kādā sakarībā lietots, arī iesūtītāja vārds, kontaktinformācija un īss pamatojums katram pieteiktajam vārdam.


Iesūtīšanas termiņš – 2015. gada 26. janvāris. 


Apkopotos ieteikumus izvērtēs akcijas rīkotāju kopīgi saaicināta valodas teōrētiķu un praktiķu žūrija. 2014. gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu izsludinās 2015. gada februāŗa sākumā.


Aptaujas gaitai varēs sekot RLB latviešu valodas attīstības kopas vietnē un Twiter kanālā.


Iepriekšējo aptauju rezultāti no 2003. līdz 2013. gadam ir apkopoti atsevišķā LVAK vietnes sadaļā


 

Par akcijas rīkotājiem

Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) darbojas Rīgas Latviešu biedrībā kopš 2001. gada. Tā rīko ikmēneša sanāksmes un priekšlasījumus par valodu, izdod grāmatas, pēta ortografijas un jaunvārdu jomas, vērtē valodas jaunumus gan lingvistiskā, gan vēsturiskā un sabiedriskā aspektā.


Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) dibināta 1940. gadā. Biedrībā apvienojušies vairāk nekā 300 literāti, publicisti, tulkotāji un pētnieki. LRS veicina latviešu rakstniecības attīstību, gan populārizējot latviešu literātūru un tulkojumus, gan aizstāvot literātu profesionālās intereses un tiesības.


Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (TK) ir LZA institūcija, kuŗa latviešu valodā izstrādā vienotu, saskaņotu un zinātniski pamatotu nozaŗu terminu sistēmu, darbojoties pēc pasaulē atzītiem terminoloģiskā darba principiem. Tai ir trīsdesmit speciālizētas dažādu nozaŗu apakškomisijas. TK darbības pirmsākums – 1919. gadā dibinātā Izglītības ministrijas terminoloģijas un pareizrakstības komisija. 

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA