EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Mūzika filmai “Dvēseļu putenis” – starp pasaules atzītākajiem filmu mūzikas darbiem
113648

   15.09.2020

 

 

Mūsu pazīstamā komponiste Lolita Ritmane nominēta Pa­­sau­les filmu mūzikas balvai katēgo­rijā “Publikas izvēle” par vēstu­riskajai kaŗa drāmai “Dvēseļu putenis” radīto skaņu celiņu. Fil­ma iekļauta arī Tenerifes Starp­tautiskā filmu mūzikas festivāla Fimucite konkursa sadaļā Fimu­cinema, kuŗā no 21. līdz 25. septembrim filmas no visas pasaules sacentīsies četrās katēgorijās: par labāko mūziku spēlfilmai, par la­­bāko oriģinālo partitūru dokumentālajai filmai, par labāko ori­ģinālo partitūru īsfilmai un la­­bāko oriģināldziesmu.

 

“Jūtos ļoti pagodināta saņemt šo nomināciju! Pateicos ikkatram, kuŗš balsoja par manis komponē­to mūziku filmai “Dvēseļu putenis”,” sacīja komponiste Lolita Rit­mane un, uzrunājot Latvijas sa­­bied­riskās TV skatītājus 15. septembŗa rītā, veltīja aizkustinošus vārdus tautiešiem Latvijā un pau­da savu gandarījumu par filmas panākumiem, atminoties radošo un pacilājošo darba procesu.

 

Filma “Dvēseļu putenis” ir līdz šim visvairāk skatītā filma atjau­notās Latvijas vēsturē. Izcilās lat­vie­šu komponistes Lolitas Ritma­nes mū­­zikas ierakstā piedalījies diri­ģents Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskā koŗa Latvija mākslinieki, kā arī īpaši filmai izveidots orķestris ar mūziķiem no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestŗa, Latvijas Nacionālās operas un ba­­leta orķestŗa, kamerorķestŗa Sin­fonietta Rīga un Jāzepa Vītola Lat­vijas Mūzikas akadēmijas. Mūzi­kas ieraksts tika veikts Latvijas Radio 1. studijā Māŗa Briežkalna un skaņu režisora Vaŗa Kurmiņa virsvadībā. Filmas instrumen­tā­cijas konsultants bija Larijs Renčs no ASV, savukārt mūzikas mik­sē­šanu īstenoja Lolitas dzīves­biedrs, amerikāņu producents un skaņu režisors Marks Matsons. 


 

Atpakaļ