EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

"Valdības mainās, bet valsts paliek" 

Frankds Gordons