EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

"Nav tādas starptautiskas konvencijas, kas varētu uzspiest pieņemt migrantus." 

Nils Muižnieks, EP cilvēktiesību komisārs