EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

"Divgalvainais imperiālais ērglis sāk vērīgāk raudzīties uz Āziju." 

Franks Gordons