EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

2012

<--  ... 1 2  --> 

Polītiski nozīmīga stāja


07.06.2012

Sēdē Bērzainē Daugavas Vanagu Centrālā valde ieņem polītiski nozīmīgu stāju par nelegāli iesauktiem Latvijas pilsoņiem abu pušu bruņotajos spēkos Otrā pasaules kaŗā. Lasīt vairāk ...Daugavas Vanagu konference Bērzainē


07.06.2012

No 24. līdz 28.maijam Vācijas Daugavas Vanagu centrā “Bērzaine”, Freiburgā, salidoja Daugavas Vanagu un citu lielāko pasaules latviešu organizāciju vadītāji, lai izvērtētu pašreizējo darbību un iezīmētu organizācijas nākotnes centrālos virzienus. Lasīt vairāk ...LNPL gadskārtējā sesija


24.05.2012

Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā gadskārtējo sesiju š. g. 21. aprīlī DVF īpašumā „Straumēni” atklāja LNPL prezidija priekšsēde Lilija Zobens. Lasīt vairāk ...DV Latvijā jauns priekšnieks


24.05.2012

Daugavas Vanagi Latvijā 12. maijā pulcējās kārtējā delegātu sapulcē, kuŗā tika ievēlēta jauna valde un jauns šīs organizācijas priekšsēdis – ģenerālis Juris Vectirāns. Lasīt vairāk ...Laikraksta „Brīvā Latvija” nākotne


17.05.2012

Pagājuši vairāk nekā divi gadi, kopš mani ievēlēja par Brīvās Latvijas Izdevēju kopas (BLIK) priekšsēdi, un es vēlos īsi aprakstīt, kā mums ir gājis, kas plānots, kādas izredzes nākotnei. Pašiem pirmajiem vēlos pateikties jums, Brīvās Latvijas lasītājiem, par jūsu turpināto atbalstu un līdzdalību. Bez tās mēs nebūtu nekas. Lasīt vairāk ...Koŗa mēģinājumi Minsterē


11.05.2012

Svētdien, 22. aprīlī, notika pirmais dziesmu svētku kopkoŗa mēģinājums Latviešu centrā Minsterē, aulā. Lasīt vairāk ...Daugavas Vanagu Fonda pavasaŗa pilnsapulce


02.04.2012

DVF nodaļas delegāti 3. martā atkal pulcējās lauku īpašumā „Straumēni”, lai uzklausītu Fonda valdes panākumus un plānus, nodaļās veiktos darbus un ar Latviju un Daugavas Vanagu organizāciju plašākā pasaulē saistītas ziņas. Lasīt vairāk ...Jauna latviešu skola Lielbritānijā


26.03.2012

Latvijas vēstnieks Apvienotajā Karalistē Eduards Stiprais atklāja latviešu skolu Northamptonā. Lasīt vairāk ...Problēmas tiek pārkaltas darba uzdevumos


07.03.2012

Anglijas pilsētā Bradfordā 26. februārī beidzās pirmais Īrijas un Lielbritanijas latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņu skolotāju seminārs, ko rīkoja Latviešu nacionālā padome Lielbritanijā (LNPL). Lasīt vairāk ...LNPL prezidija sēde Londonā


27.02.2012

Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā prezidija sēdē 21. janvārī DVF namā Londonā piedalījās LNPL prezidija priekšsēde un pieci prezidija locekļi. Klāt bija arī pieci padomes locekļi/referenti, LR vēstniecības 2. sekretārs M. Pundors, un laikraksta Brīvā Latvija izdevēju kopas priekšsēdis A Sinka. Lasīt vairāk ...DVF valdes darbība


27.02.2012

Ziemas mēnešos DVF valde noturējusi trīs sēdes: 2011.g. 10 decembrī, 2012.g. 14. janvārī un 11. februārī. Valde pārskatījusi radušos jautājumus un turpmākos plānus Anglijas Daugavas Vanagu Fonda ieguldījumos trijos īpašumos. Tas viss prasa laiku, ko brīvprātīgi sniedz visi valdes locekļi. Šī gada laikā ir fiksēti remonti un citi nepieciešamie darbi nākamam gadam, budžeti izstrādāti, pārskati par nostrādāto gadu tiek sagatavoti, prognoze par 2012. gada ieņēmumiem un pārpalikumiem izvērtēta. Lasīt vairāk ...ZVIEDRIJAS LATVIEŠU CENTRĀLĀS PADOMES 2012. GADA SESIJA


27.02.2012

ZLCP vēlēšanas notika pagājušā gada decembrī. Jaunievēlētās ZLCP padomes sesija sanāca š.g. 4. februārī Latvijas vēstniecībā Stokholmā. Lasīt vairāk ...Jauna latviešu skola Vācijā


15.02.2012

Daugavas Vanagu Vācijā centrā “Bērzaine”, kas atrodas Vācijas pilsētā Freiburgā, janvārī darbību uzsākusi latviešu skoliņa, kas notiek katru svētdienu no plkst. 12.00 līdz 15.00. Lasīt vairāk ...Vai atvadas no Mūsmājām?


04.02.2012

Koventrijas DV nodaļas biedri šogad atstāja nodaļas gadskārtējo pilnsapulci smagu sirdi un drūmu seju – ir pienācis šķiršanās laiks aiziešanai no Mūsmājām. Lasīt vairāk ...Vidusanglijas latvieši rosās


04.02.2012

Iepriekšējos 11 gadus Vidusanglijas informācijas biļetenu Mūsu Balss veidoja Gundega Balode Notinghamā. Kopš pāris gadiem biļetens iznāk reizi divos mēnešos. Tajā sakopotas ziņas par notikumiem un aktuālitātēm DVF Česterfīldas, Derbijas, Lesteras, Mansfīldas, Notinghamas un Koventrijas nodaļā. Pēc gaŗa, rūpīga darba cēliena Gundega Balode iet pelnītā atpūtā. Biļetena jaunā redaktore un administrātore ir Una Torstere no Derbijas. Šā gada janvāŗa/februāŗa numurs ir iznācis Unas redakcijā. Biļetena piecās lapās ir skaidrs un pārskatāms informācijas kopojums, ko atsvaidzina krāsu attēli, krāsaini laukumi, ielogi un burti. Lasīt vairāk ...PBLA atkal vadīs Jānis Kukainis


10.01.2012

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valde paziņojusi, ka kārtējās PBLA valdes priekšsēža vēlēšanās 2011. gada nogalē uz nākamajiem diviem (2012. un 2013.) kalendāra gadiem par PBLA valdes priekšsēdi atkārtoti ievēlēts pazīstamais latviešu sabiedriskais darbinieks ASV, inženieris Jānis Kukainis, nomainot amatā līdzšinējos PBLA valdes priekšsēžus Mārtiņu Sausiņu (2008-2011) un Intu Rupneru (2011). Lasīt vairāk ...Veicināt ārzemju latviešu intereses


10.01.2012

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija sanāksme 2011. gada decembrī Lasīt vairāk ...Daugavas Vanagu organizācijai jauna vadība


10.01.2012

Par jauno priekšnieci ievēlēta Gunta-Malda Reynolde no Kanadas. Lasīt vairāk ...<--  ... 1 2  --> 
Kategorijas
Vācija (6)
Zviedrija (5)
Anglija (8)
Arhīvs
2024 (34)   
2023 (64)   
2022 (65)   
2021 (84)   
2020 (107)   
2019 (108)   
2018 (108)   
2017 (113)   
2016 (112)   
2015 (150)   
2014 (129)   
2013 (28)   
2012 (38)   
2011 (26)