EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS

Vtolu fonda dibintjam Vilim Vtolam 90!


22.02.2024

Izvirziet sev augstus mrus, tad js vairk sasniegsiet! Sekojiet kdai spoai zvaigznei, kaut t skum vartu ist nesasniedzama. Jums izdosies! Vilis Vtols. Last vairk ...Un mgs darbalauks bs tav var


Ar Rgas Latvieu biedrbas prieksdi Gunti Gailti sarunjas Gundega Saulte 22.02.2024

Guntis Gailtis nule nosvinjis 75 gadu jubileju. Daas dienas pirms svarg datuma satikmies, lai prruntu via ma mezglu punktus, kas man ieskat saists ar jubilra veikumu msu Nacionls operas reisora amat, ar Piemineku aentras vadtaja posten pavadtajiem gadiem un tagadjo pienkumu Rgas Latvieu biedrbas prieksa darb. Last vairk ...Vistumk nakts pirms rtausmas


Sallija Benfelde 22.02.2024

Mdz sact, ka stundas pirms saullkta ir vistumks. Krievij un ar Baltkrievij ir tuma nakts, bet saullkts vl tlu, oti tlu. 16. februr izskanja zia, ka Krievijas kolonij miris nu jau uz 28 gadiem notiestais Putina pretinieks Aleksejs Navanijs. Pc Krema opozicionra Borisa emcova noauanas uz tilta netlu no Krema 2015. gada februr Navanijs bija k pdj lpa, kas rda ceu tum nakt. Last vairk ...Raibie EP vlanu saraksti un personbas


Sallija Benfelde 22.02.2024

Vai ogad kar Ukrain, kar Izral un Gaz, ar gaidms ASV prezidenta vlanas ruden ietekms to, vai pilsoi piedalsies vlans? Vai notiekoais ietekms izvli? Un visbeidzot vai ar pirms EP vlanm notiks tdas apmeloanas kampaas, kdas notika, piemram, pret Eviku Siliu valdbas veidoanas laik? Last vairk ...Simboliskie divi procenti


Juris Lorencs 22.02.2024

NATO enerlsekretrs Jens Stoltenbergs paziojis, ka 2024. gad 18 NATO valstis pieirot savai aizsardzbai vismaz 2 % no no nacionl kopprodukta (Gross Domestic Product jeb GDP). Tas ir ievrojams pieaugums, jo 2023. gad divu procentu kritriju izpildja tikai 11 no 31 NATO dalbvalsts. Last vairk ...LZA aicina pieteikties Ojra Veides Fonda stipendijai 2024/2025


Kamena Kaidaka, LZA biroja vadtja Latvij 22.02.2024

Ldz 15. septembrim Latvijas jaunie rsti, rezidenti un citas rstniecbas personas ar augstko medicnisko izgltbu var iesniegt pieteikumu Ojra Veides Fonda stipendijai, ja apmcbas paredztas 2024/25 gad. Last vairk ...LZA aicina Latvijas medicnas studentus pieteikties Profesora Ilmra Lazovska Medicnas fonda stipendijai 2024!


Kamena Kaidaka, LZA biroja vadtja Latvij 22.02.2024

Ldz 15.aprlim Latvijas medicnas augstskolu vecko kursu studentus aicinm pieteikties Latvieu rstu un zobrstu apvienbas (LZA) ikgadjai Prof. Ilmra Lazovska Medicnas fonda stipendijai. Last vairk ...Latvijas Medicnas Fonda (LMF) stipendijas 2024/25


Dr. Kamena Kaidaka 22.02.2024

Latvijas Medicnas fonds (LMF) izsludina pieteikanos stipendijm mcbu braucieniem 2024. un 2025. gad! Last vairk ...Putins netaiss atkpties


Juris Lorencs 13.02.2024

Ameriku poltisk komenttja Takera Karlsona intervija ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. s intervijas nozmi nevar novrtt par zemu. Ieskatam dai komentri, ar kuriem socilajos tklos daljuies poltikas vrotji tepat Latvij. Bijuais aizsardzbas ministrs Artis Pabriks: Ir pilngi skaidrs, ka Takera Putina intervijas rezultts bs Krievijas propagandas uzvara ASV. Takera klaustji neies prbaudt Putina vstures fantzijas, bet tas kalpos iekpoltiskiem mriem, vl vairk polarizjot ASV sabiedrbu. dus urnlistus sauc useful idiots. Last vairk ...