EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Satikšanās Mālpilī
125883
Auziņu ģimene: Rolands, Baiba, meitas – Madara, Dārta, Elīza. R. Auziņš stāsta: “Mūsu pirmais saiets bija 2006. gadā. Esam bijuši gan dalībnieki, gan vadījuši ievirzes 12 saietos. Šogad Mālpilī bija mūsu pirmais saiets, ko vadījām”

Ieva Treimane    09.08.2022

 

 

Satikšanās. Mīļi smaidi. Prieka asaras. Atvērtas sirdis. Kopābūšana. Līdzdarbošanās. Koši svētki. Tā pavisam īsi varētu raksturot Mālpils 3x3. Pēc divu gadu piespiedu pauzes no 10. līdz 17. jūlijam Siguldas novada Mālpilī notika jau sešdesmitais 3x3 saiets Latvijā. Klātienē, aci pret aci satiekoties 211 dalībniekiem, galvenokārt no Latvijas, pa kādam arī no ASV, Lietuvas, Grieķijas, Zviedrijas, Luksemburgas un Horvātijas. 

 

Šo saietu caurstrāvoja neviltots prieks par tikšanos, košums, krāsainība un dzirksteļojoša svētku noskaņa - gan tradicionālajās ievirzēs, gan iepazīšanās vakara piknikā pie lielā ozola, sporta spēlēs, ekskursijās pa Siguldu un novadu, gan Brīvajā mikrofonā un noslēguma vakarā, gan katru dienu galda un vakara dziesmās. Kopā. Arī tā varētu raksturot šo nedēļu. Gan saieta vadītāji Baiba un Rolands Auziņi kopā ar savām trim meitām. Gan viņu palīgi darba grupā, gan visi vadītāji ar savu ieviržu dalībniekiem, gan Mālpils vidusskolas un bijušā technikuma darbinieki - visi kopā mēs nedēļu baudījām satikšanās un kopā darbošanās prieku. Tikai tad, kad ir veselīgas gan saknes, gan stumbrs, tad var zaļot kupli zari un lapas, tad var plaukt koši ziedi un nobriest bagāta raža. Šī saieta tēmā bija KOKS, un arī koku spēcīgā klātbūtne bija jūtama ik solī. Gan sakoptajā vidē Mālpils parka un skolas tuvumā, gan ieviržu izvēlē. Par zaļu pat vēl zaļāks, Vilku mācība, Koka taures, Meža pētnieki, Koka darbi, Mūsu spēka avoti, Latviskie rituāli, Zaļa daba, Lapu nospiedumu batika, Koka spēles, Skaņu peldes, Koks dabā, vidē un praktiskajā pielietojumā – tie vēl nebūt nav visi ieviržu nosaukumi, kuŗās ieviržu vadītāji dalījās ar savām zināšanām. Kopīgas darbošanās nedēļas gaŗumā deva gandarījuma prieku visiem - gan vadītājiem, gan ikkatram dalībniekam. Katru rītu ar interesi sekojām TV apskatam par iepriekšējā dienā notikušo un vienojāmies kopīgā dziesmā dienas noskaņai. Savukārt pirms vakariņām kopā šķirstījām un iedziļinājāmies avīzes Zarainis lappusēs. Tie tagad glabājas arī 3x3 mājaslapā, Mālpils 3x3 sadaļā. Turpat arī ir ziņu izlaidumi. Lasi un skaties!

 

Šajā saietā ļoti spēcīgi varēja izjust paaudžu savstarpējo saikni un mijiedarbību. Un ne velti, jo kopā bija deviņas ģimenes, kuŗas saietā tika pārstāvētas trīs paaudzēs. Tāpat ļoti jūtama visa saieta norisēs bija darba grupas jauniešu palīdzīgā roka un klātbūtne. Tā vērtība, ka paaudzes kopā darām un degam par kopīgu ideju, dodam, viens otru papildinot un bagātinot, rada neizmērojama gandarījuma sajūtu. Tā ir kā auglīga sēkla, kuŗu sējām katrs sevī šajā kopā pavadītajā, bagātajā nedēļā. 

 

Cerība. Latvietība. Domu bagātība. Sadarbība. Dzīvesprieks. Lepnums par jauno paaudzi. Tās ir galvenās vērtības, kas paliks un nesīs uz priekšu pēc šīs jaudīgās nedēļas Mālpils 3x3. Atkal tiekoties citugad, citā vietā varēsim viens otram ieskatīties acīs, uzsmaidīt , apkampties. Uz tikšanos nākamajos 3x3!

 


 

Atpakaļ