EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Ieteikumi tiem, kas dzīvo un strādā ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā
114813

   10.11.2020

 

 

Arvien vairāk Latvijas valstspiederīgo, dzīvojot un strādājot ārvalstīs, apsver iespēju atgriezties Latvijā. Pārcelšanās iemesli ir dažādi: vēlēšanās un nepieciešamība būt kopā ar ģimeni, alkas pēc ierastās vides un Latvijas dabas, latviešu valodas, kā arī vēlme pielietot ārvalstīs iegūtās prasmes un pieredzi, lai izmantotu iespēju uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā. Taču, kad ir pieņemts lēmums pārcelties, jāņem vērā vairāki būtiski nosacījumi, lai atgriešanās noritētu pēc iespējas lietišķi, raiti un bez liekām raizēm. Redakcija, izmantojot Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Savienības konsultantu rekomendācijas, piedāvā Jums iepazīties ar šiem ieteikumiem. 

 

Par aizbraukšanu no valsts informējiet mītnes zemes!

Par došanos prom no valsts jāinformē visas tās mītnes zemes iestādes, kuŗās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus, veselības pakalpojumu sniedzēju, banku u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē. Īpaši svarīgi par došanos prom informēt ārvalsts nodokļu institūciju, sociālās apdrošināšanas iestādi un dzīvesvietas vai iedzīvotāju reģistru, jo pieredze rāda, ka, savlaicīgi neinformējot šīs institūcijas, var rasties problēmsituācijas un tikt  pat piemērotas  soda sankcijas. 

 

Jānoskaidro, kāda ir jūsu mītnes valstī  noteiktā kārtība. Iespējams, jums nav jāinformē katra institūcija atsevišķi, bet informācija par došanos prom no valsts jānorāda, piemēram, tikai iedzīvotāju reģistra datos.

 

Meklējiet darbu Latvijā, vēl esot ārvalstī!

 

Darba meklēšanu un iepazīšanos ar darba tirgus situāciju Latvijā ieteicams uzsākt, vēl esot ārvalstī. Tādējādi  būsiet informēts par pieprasītākajām profesijām, atalgojumu, kā arī par tām iemaņām un prasībām, kādas ir nepieciešamas, uzsākot darba gaitas Latvijā. Tas veicinās piemērota darba atrašanu vēl pirms pārcelšanās un, kas īpaši svarīgi –drošības un stabilitātes sajūtu.

 

Lai iepazītos ar darba piedāvājumiem Latvijā, izmantojiet Nodarbinātības valsts aģentūras portālu (cvvp.nva.gov.lv), kas ir viena no plašākajām vakanču datu bazēm Latvijā. Portālā darba piedāvājumus iespējams atlasīt pēc darbības jomas, profesijas, darba atrašanās vietas, atalgojuma un citiem kritērijiem.

 

Ja saņemat bezdarbnieka pabalstu, “eksportējiet” to!

Ja ārvalstī esat zaudējis darbu vai izbeidzis darba attiecības, ir svarīgi atcerēties, ka bezdarbnieka pabalsts ir pieprasāms pēdējās nodarbinātības valstī, proti – valstī, kurā dzīvojat, strādājat un veicat sociālās iemaksas. Ja jums ārvalstī tiek piešķirts bezdarbnieka pabalsts un pirms atgriešanās vēl neesat atradis darbu Latvijā, tad ārvalsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu var “eksportēt” uz Latviju, proti, ārvalsts pabalstu izmaksas iestādē jāpieprasa bezdarbnieka pabalsta eksporta dokuments – U2. Ierodoties Latvijā, U2 dokuments ļaus turpināt saņemt ārvalsts bezdarbnieka pabalstu, kamēr meklēsiet darbu Latvijā. Bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā ārvalsts bezdarbnieka pabalstu var turpināt saņemt Latvijā no trīs līdz sešiem mēnešiem.

 

Ārvalsts sociālās apdrošināšanas institūcijā iesakām izņemt arī U1 dokumentu, kas apliecinās ārvalstīs nostrādāto periodu un veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas. U1 noderēs gadījumā, ja, zaudējot darbu Latvijā, jūsu nodarbinātības periods Latvijā nebūs pietiekošs (vismaz 12 mēneši 16 mēnešu periodā), lai varētu pretendēt uz Latvijas bezdarbnieka pabalstu. Šajā gadījumā abu valstu nodarbinātības periodi tiks summēti, un jūs varēsiet saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu, ja kopējais nodarbinātības periods būs vismaz 12 mēneši 16 mēnešu laikā.

 

Ja saņemat ģimenes pabalstus, noskaidrojiet, kā to izmaksu ietekmēs pārcelšanās uz dzīvi Latvijā!

 

Ja ārvalstī saņemat ģimenes pabalstus, tad pabalstu izmaksas institūcijā noskaidrojiet, kā pabalstu izmaksu ietekmēs jūsu došanās prom no mītnes zemes. Iespējams, ka no ārvalsts ģimenes pabalstiem būs jāatsakās un jāpiesakās pabalstiem Latvijā, taču katrā ģimenes situācijā nosacījumi var būt atšķirīgi. Piemēram, ja Latvijā atgriežas tikai viens no vecākiem, tad vecākam, kuŗš turpina strādāt ārvalstī, saglabājas tiesības uz ģimenes pabalstiem no otras valsts. Ja vecāki, atgriežoties Latvijā, ir noformējuši bezdarbnieka pabalsta “eksportu” (saņēmuši U2 dokumentu), tad periodā, kamēr Latvijā tiek saņemts ārvalsts bezdarbnieka pabalsts, viņiem ir tiesības turpināt saņemt arī ārvalsts ģimenes pabalstus.

 

Noskaidrojiet visus nodokļu jautājumus!

 

Informējiet ārvalsts nodokļu institūciju par došanos prom no valsts un, ja nepieciešams, iesniedziet attiecīgās nodokļu formas. Šī informācija nodokļu institūcijai ir svarīga, lai noteiktu jūsu turpmāko nodokļu rezidences statusu un veiktu nodokļu gala aprēķinu. Iespējams, ka jums pienāksies nodokļu atmaksa par neizmantotajām nodokļu atlaidēm vai pārmaksāto ienākuma nodokli!

 

Nodokļu institūcijā noskaidrojiet, vai, dodoties prom no valsts, lums vēl ir kādas saistības ar ārvalsti nodokļu jautājumos. Iespējams, ka jums, pat atrodoties Latvijā, vēl ir pienākums iesniegt ārvalsts nodokļu institūcijā gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo nodokļu gadu. Šīs prasības neievērošanas un deklarācijas neiesniegšanas gadījumā  var noteikt soda sankcijas.

 

Vēlams arī nodokļu institūcijā saņemt dokumentus par ārvalstī nostrādāto laiku un samaksāto ienākuma nodokli. Šie dokumenti būs noderīgi gadījumā, ja Latvijā būs jāiesniedz apliecinājumspar ārvalstī samaksātajiem nodokļiem.

 

Ja ir papildu jautājumi, sazinieties ar konsultantiem!

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures.; E-pasts: eures@nva.gov.lv; facebook: www.facebook.com/eureslatvia/ linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia.

 

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 (pēc Latvijas laika)  ‒  EURES čats:

https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers

 

Informāciju sagatavoja  Ligita Kovtuna

 


 

Atpakaļ