EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Paidagogam, rakstniekam un kritiķim Eduardam Silkalnam 75
23750

   17.05.2012

Pēdējā laikā Latvijas presē ar grāmatu recenzijām ievērību atkal guvis Eduards Silkalns pēc pensionēšanās un atgriešanās no trimdas Austrālijā.

Savā laikā parallēli skolotāja un docenta pienākumiem Melburnas universitātes Skolotāju sagatavošanas kolledžā viņš aizrautīgi sekoja trimdas latviešu grāmatniecības attīstībai un, sākot ar 1957. gadu, apcerēja izdotās grāmatas vairākos trimdas preses izdevumos. Ievērību un diskusijas radīja grāmatā izdotā neparastā „Kritikas krāja” (1994. gadā),  dodot iespēju iepazīties ar Silkalna recenzenta īpatnībām. Silkalns tagad aizpilda robu latviešu presē, jo vienīgi Brīvā Latvija un Laiks sniedz grāmatu recenzijas klasiskā izpratnē.

Eduards Silkalns dzimis Rīgā 1937. gada 18. maijā, ieguvis pamatizglītību trimdā Rietumvācijā un Austrālijā, studējis humānitārās zinātnes ar uzsvaru paidagoģijā Melburnas universitātē. Strādājis par skolotāju Minsteres Latviešu ģimnazijā, vācu klasiskajā ģimnazijā Hamburgā un vairākās Austrālijas vidusskolās. Sekmīgi izvirzījies un strādājis par docentu un audzinātāju Melburnas universitātes Skolotāju institūtā (1970. –1975. un 1978. – 1994.). Bijis Latviešu ģimnazijas direktors (1975. – 1978.). Ilgāku laiku vadījis Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopu un publicējies LPB BIĻETENĀ BRĪVĪBAS VĀRDS, darbojies jaunatnes, kultūras un rakstnieku dienu rīcības komitejās, kā arī rakstījis dzeju un prozu, kas publicēts presē un grāmatās. Visu nemaz nevar  uzskaitīt. Jāpiemin darbošanās sabiedrībā: bijis Latvijas ev. lut. Baznīcas trimdā virsvaldes loceklis, PBLA Kultūras fonda preses nozares referents, Melburnas Latviešu biedrības  biedrs, K. Zariņa fonda valdes loceklis u.tml.

Jāuzsveŗ viens no svarīgākiem Eduarda Silkalna trimdas laika nopelniem: viņa trīs gadu darbs Minsteres Latviešu ģimnazijas direktora amatā. Viņš izcīnīja no Melburnas skolotāju kolledžas bezalgas atvaļinājumu šim svarīgajam uzdevumam. Sadarbībā ar LCP un LCK vadības priekšsēžiem un LCK Izglītības daļas vadītāju māc. Miķeli Lizdiku Silkalns nostiprināja MLĢ pastāvēšanas tiesības un Rietumvācijas valdības atbalstu šai trimdas latviešu jaunatnes mācību iestādei. Silkalns veiksmīgi sadarbojās ar skolotājiem, audzinātājiem un skolēniem. Par šo darbošanos var pārliecināties nupat pagājušā gadā izdotajā manā  grāmatā „MINSTERES LATVIEŠU ĢIMNAZIJA izdzīvoja”,  527 lpp., apgādā Valters un Rapa Rīgā.

Novēlam  Eduardam Silkalnam Dievpalīgu arī turpmāk.

Alberts Spoģis

FOTO: Gunārs Nāgels
 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA