EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Lienei Dambiņai piešķirta EP Pilsoņu balva
117343

Ģirts Salmgriezis    12.07.2021

 

 

EP Eiropas Pilsoņu balvas komiteja paziņojusi, ka no Latvijas Eiropas Pilsoņu balva par ilgstoši nozīmīgu, nesavtīgu darbu sabiedrības labā piešķirta Bērnu slimnīcas fonda (BSF) un Pusaudžu resursu centra (PRC) vadītājai Lienei Dambiņai.

 

Līdztekus BSF un PRC L. Dambiņa ir arī vairāku labdarības akciju, piemēram, "Eņģeļi pār Latviju", iniciātore, tā palīdzot uzlabot dzīves kvalitāti tūkstošiem bērnu un jauniešu, kā arī viņu ģimenēm. L. Dambiņu nominējušie EP deputāti Inese Vaidere un Ivars Ījabs bija pārliecināti, ka viņa, ar kuŗu lepojas Latvijā, ir pelnījusi arī Eiropas mēroga atzinību, un tas ir novērtēts un atbalstīts arī Eiropas Pilsoņu balvas komitejā.

 

Liene Dambiņa,  pateicoties  par viņas darbanovērtēšanu, teica: "Vēlētos izteikt lielu pateicību par mana darba novērtējumu! Palīdzība bērniem – mūsu jaunākajai paaudzei –m  tas ir patiešām svarīgi. Īpaši jauki, ka šis novērtējums sakrīt ar man ļoti svarīgu notikumu – šodien atvērām Pusaudžu resursu centrus Latvijas reģionos Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī, lai ikvienam jaunietim būtu iespēja ar kādu aprunāties un tikt sadzirdētam Darbs, ko paveicis Bērnu slimnīcas fonds un Pusaudžu resursu centrs, ir paveikts, pateicoties lieliskiem cilvēkiem, ar kuŗiem kopā strādāju ikdienā Paldies ikvienam!"

 

"Pilsoņu balvas pieteikuma formā pat nevarējām uzskaitīt visu, ko Liene ir izveidojusi, vadījusi un brīvprātīgi atbalstījusi. Viņas izcilais devums sabiedrībai daudzu gadu gaŗumā iedvesmo apkārtējos, veicina solidāritāti un vairo labo. Ir daudz labu iniciātīvu, kuŗas ātri parādījušās, bet ātri arī apraujas, taču Dambiņas darbība ir ilggadēja. Vēl jāpiebilst, ka daudzos darbus viņa veiksmīgi spējusi apvienot ar četru bērnu audzināšanu," uzsver I. Vaidere.

 

"Labiem darbiem ir jātiek novērtētiem! Lienes Dambiņas nesavtīgais darbs Latvijas sabiedrības labā ir guvis plašu atzinību Eiropas Savienībā, par ko man ir prieks un lepnums. No sirds sveicu Lieni ar Eiropas Pilsoņu balvas saņemšanu un ceru, ka viņas gatavība palīdzēt citiem kalpos par iedvesmu nākotnē biežāk  sniegt palīdzīgu roku tiem, kam tā visvairāk vajadzīga," pauž I. Ījabs.

 

BSF ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas rūpējas par bērnu veselību, piesaistot sabiedrības palīdzību. Ar L. Dambiņas atbalstu Bērnu slimnīca mazajiem pacientiem un viņu ģimenēm nodrošina neatsverami vērtīgu palīdzību grūtajā dzīves posmā. Piemēram, pēc L. Dambiņas iniciātīvas izveidotajā BSF Vecāku mājā vecāki var saņemt ne tikai praktisku, bet arī emocionālu atbalstu. Savukārt programma "Ārkārtas gadījumi" ļauj palīdzību sniegt tiem bērniem, kuŗiem ārstniecība ir iespējama tikai ārpus Latvijas, turklāt bieži tā nepieciešama steidzami.

 

Savukārt L. Dambiņas izveidotajā PRC profesionālu bezmaksas palīdzību saņem vairāk nekā 650 jaunieši ar mentālās veselības grūtībām un riskiem, kā arī viņu ģimenes. Centrs darbojas pēc principa – nevis sodīt vai ievietot slēgta tipa iestādēs, bet palīdzēt pusaudža konkrētajā dzīves situācijā novērst riskus. Ļoti nozīmīgs ir PRC ieguldījums pusaudžu atbalstam tieši Covid-19 pandēmijas laikā, kas jauniešiem ir bijis īpaši grūts.

 

Tāpat L. Dambiņa ir viena no labdarības akcijas "Eņģeļi pār Latviju" autorēm. 2020. gadā vien tās ietvaros izdevās savākt vairāk nekā 500 000 eiro, lai ārstētu bērnus, kuŗiem citu iespēju šādus līdzekļus piesaistīt nebūtu.


Eiropas Pilsoņu balvu ik gadu piešķir personām, grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, sekmējot pārrobežu sadarbību ES. Balvu piešķir arī par ikdienas darbību, kas apliecina un sabiedrībā nostiprina ES Pamattiesību chartā paustās kopīgās vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidāritāti.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA