EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
2005. adā 0.00 % 0.00
2006. gadā 100.00 % 100.00
2007. gadā 0.00 % 0.00
Kopā nobalsojuši: 1