EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
vairāk nekā 800 69.23 % 69.23
800 7.69 % 7.69
mazāk nekā 800 23.08 % 23.08
Kopā nobalsojuši: 13