EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Nac. enerģijas un pārtikas likumu padome 33.33 % 33.33
Nac. elektr. plašsaziņas līdzekļu padome 33.33 % 33.33
Neatkarīgā Eiropas politikas LV padome 33.33 % 33.33
Kopā nobalsojuši: 3