EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
8000 66.67 % 66.67
10000 6.67 % 6.67
12000 26.67 % 26.67
Kopā nobalsojuši: 15