EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Labdarības organizācija 33.33 % 33.33
Izglītības fonds mazturīgiem, bet centīgiem jauniešiem 66.67 % 66.67
Izglītības fonds elitārām studijām 0.00 % 0.00
Kopā nobalsojuši: 3