EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Pasludināta Latvijas neatkarība 50.00 % 50.00
Pieņemts likums par Latvijas valstisko statusu 0.00 % 0.00
Pieņemts likums par jauno naudu - latu 50.00 % 50.00
Kopā nobalsojuši: 2