EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
61.60 % 61.60
33.60 % 33.60
Lai polītiķi mani pārliecina 4.80 % 4.80
Kopā nobalsojuši: 125