EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

“Latviešiem, kas šeit dzīvo, ir iespēja būt stipriem.”


Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis intervijā Terēzei Bogdanovai Londonā 26.07.2016

"Manuprāt, līdzšinējā reemigrācijas polītika nav īsti darbojusies. Savulaik izveidotais reemigrācijas plāns tuvojas izpildes beigām un, iespējams, drīzumā būs jāstrādā pie jauna plāna izstrādes. Bet svarīgākais, manuprāt, būtu nodrošināt Latvijas ekonomikas straujāku attīstību, lai veidotos plaukstoši uzņēmumi, kas var piedāvāt labi apmaksātas darbavietas, tad reemigrācija notiktu daudz aktīvāk, var teikt ‒ pati par sevi. To nevar paveikt ar kaut kādiem „mākslīgi” veidotiem nosacījumiem." Lasīt vairāk ...Fotoizstāde par 10 Latvijas izteiksmīgākajām bibliotēkām


26.07.2016

Trešdien, 27. jūlijā, plkst. 16:00 Gaismas pilī tiks atklāta fotoizstāde “Gaismas pils un Gaismas tīkls. Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka un 9 Latvijas arhitektoniski izteiksmīgākās publiskās bibliotēkas”. Lasīt vairāk ...Duļķainā straume


Sallija Benfelde 26.07.2016

Vārda brīvība neapšaubāmi ir viena no svarīgākajām brīvas un demokratiskas sabiedrības vērtībām. Tomēr aizvien biežāk meli tiek saukti par viedokli un nostāja ir aptuveni tāda: brīvā valstī es varu runāt, ko vien gribu, jo tas ir mans viedoklis! Diemžēl polītiķu un plašsaziņas līdzekļu meli aizvien biežāk ietekmē to, kas notiek ar cilvēkiem un valstīm. Lasīt vairāk ...19. jūlijs Daugavas Vanagu namā Londonā


Terēze Bogdanova 26.07.2016

Lielbritanijas vizītes laikā Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis līdzās oficiālām pieņemšanām pie karalienes un valsts amatpersonām par vienlīdz svarīgu uzvedumu bija izvirzījis arī tuvāku iepazīšanos ar šejienes diasporas sabiedrību. Prezidents viesojās mūsu namā 72 Queensborough Terrace, gandrīz pusotru stundu garajā tikšanās laikā ar latviešu kopienas pārstāvjiem, uzklausīja viņu komentārus un sniedza atbildes uz jautājumiem. Lasīt vairāk ...Radošo darbu konkurss "RozenTāls Tuvumā"


19.07.2016

Atgādinājums studentiem, kas ārvalstu augstskolās apgūst latviešu valodu un kultūru – neaizmirstiet piedalīties radošo darbu konkursā „RozenTāls Tuvumā” un laimējiet braucienu uz Latviju! Lasīt vairāk ...Kas vieno un kas šķeļ ceļā uz Latvijas simtgadi?


Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde intervijā Ligitai Kovtunai 19.07.2016

Tas ir viens no ļoti skumjajiem piemēriem, kā ar administrā­tī­v­iem procesiem var darīt pāri sa­­biedrībai. Emocionāli varu teikt – nu, traki, ka vēl daudzus gadus pēc okupācijas mūsu Okupācijas mūzejs kļuvis nevis par stimulu kļūt jo vienotākiem, bet gan par iemeslu, kas šķeļ sabiedrību, arī Latvijā. Vai tiešām architektūras nianses šobrīd ir tās, kam vaja­dzētu nonākt priekšplānā? Lasīt vairāk ...Karogs pusmastā


Kārlis Streips 19.07.2016

Teju bija beidzies ārkārtas stāvoklis, kāds Francijā tika noteikts pēc pērnā gada terroristu uzbrukumiem Parīzē, nu nolemts, ka to paturēs spēkā vēl trīs mēnešus. Prātā vēl uzbrukums Briseles lidostā šā gada martā. Vēl un vēl, un vēl... Lasīt vairāk ...Pošamies uz LNPL vēlēšanām


Pauls Zivtiņš 19.07.2016

Latviešu nacionālās padomes Lielbritanijā vēlēšanas paredzētas laikā no 2016. gada 1. līdz 18. novembrim. Priekšdarbi jau iesākti, bet daudz kas vēl jāveic nākamajos mēnešos. Lasīt vairāk ...Par polītiku, izglītību un "norietošo Eiropu"


Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors, sociālantropologs Roberts Ķīlis intervijā žurnālistei Sallijai Benfeldei 12.07.2016

Acīmredzot to, ka vērtības mainās, cilvēki tiešām attiecina uz visām vērtībām, un tā varbūt ir kļūda no komūnikācijas viedokļa, ka tas netiek skaidrots. Piemēram, Rietumos ir kāda vērtība, kas netiek mainīta un kam ir milzu nozīme – tā ir vārda brīvība. Tādēļ jautājums drīzāk ir, par kuŗām vērtībām tiek runāts, ja saka, ka tās mainās. Lasīt vairāk ...